Utleie

Otto's megling er den første utleieaktøren i Møre og Romsdal med tillatelse fra Finanstilsynet.
Otto S. Grotle har 25 års erfaring fra området, og ønsker å bidra til at utleie kan være noe positivt for deg.
Du sitter gjerne med et objekt, men er tidligere skuffet, samtidig som objektet kan generere kapital for deg.

Det er da viktig at vi kan få objektet ut på markedet, en økonomisk gevinst for deg og samtidig en mulighet for andre å kunne bebo alternativet.
Du har kanskje opplevd fallgruver, men vårt mål er som sagt, å eliminere disse.

Derfor er det viktig; 

  - Riktig kontrakt, med de nødvendige formalitetene.

  - Valg av din leietaker.

  - Riktig leie for objektet og depositum/leiegarantiforsikring.

Vårt mål er her å trygge din utleie.
Du vil gjerne ha innbetalt din husleie til riktig tid, samt et utleieobjekt som ser greit ut ved tilbakelevering.

Dette skal vi bistå deg med, samtidig om du ønsker mer, forvalter vi objektet for deg.
Generelt vil en profesjonell utleieaktør kunne hente en bedre pris/mnd. for objektet.

For at en leietaker skal være aktuell hos oss, kan ikke vedkommende ha noen betalingsanmerkning.
Videre er det mulig å tegne en leiegarantiforsikring i stedet for depositum, som dekker de samme bestemmelsene i Husleieloven.
Gå til ; Kontakt oss.

Velkommen til oss som utleier og leietaker - "helt enkelt".