Salgsprosessen

 

Verdivurdering av eiendommen.

Hvorvidt du er i tvil om å selge eller tenke på hva boligen er verdt, besiktiger vi eiendommen for å se hva som er realistisk pris i markedet.

Salg eller ikke; vår verdivurdering er gratis.

 

Oppdraget:            Ønsker du å bruke Otto's megling, må vi sette opp en skriftlig avtale oss i mellom.

Denne avtalen befester vårt vederlag/provisjon og utlegg som bl.a. foto mm.

Dette oppdraget har en varighet på inntil 6 mnd.

Prisene er inkl. Mva.

 

Takstrapport:         Innledningsvis i prosessen, må en takstmann gå i gjennom boligen.

Dette er en frittstående og godkjent takstmann.

Valget er ditt.

 

Boliginformasjon: Når oppdraget er inngått, bestiller vi all nødvendig info om eiendommen.

Det være kommunale opplysninger, grunnboksutskrift, rekneskaper (borettslag) mm.

Salgsmateriell produserer vi samtidig.

 

Markedsføringen: For å « vise frem» boligen din, annonserer vi på Internett, finn.no, avisannonser, DM – direct mail, som kommer i postkassen rundt omkring.

Vi ønsker å bidra til en god pris.

 

Visning:                Vi ønsker å tilrettelegge og gjennomføre visningene, dvs. å være tilstede på alle visninger og legge disse til aktuelle tidspunkter for interessenter.

Ønsker noen en privatvisning, foretar vi den. Visningsinteresserte og interessenter i vårt system, blir kontaktet.

 

Budrunde: Tilgjengelighet er viktig overfor kjøper som selger. Informasjon om de nye budreglene er lagt ved..klikk her..

 

Kontrakt: Godkjente kontrakter i hht. Krav fra Forbrukerombudet. Juridisk riktige,og sikrer partenes interesser.

Kontrakten går vi nøye igjennom på kontraktsmøte, samt signering av andre dokumenter.

Kanskje vil du som selger, kjøpe eierskifteforsikring, eller du som kjøper ha en kjøperforsikring. Da må dette gjøres på kontraktsmøte.

I ettertid kan dette være forseint.

 

Oppgjør- Tinglysning: Ved signert kontrakt, starter vi oppgjøret.

Alt av dokument, blir gjennomgått, selgers lån innfries, panteobligasjoner slettes og kjøpers kommer til.

Når alt er på plass, kommer skjøtet til kjøper.

 

Overtakelse:        Denne prosessen er viktig.  Her kan mange tvister løses.

Boligen blir gjennomgått antakelig for siste gang, der kjøper og selger er tilstede.

Etter overtakelsen og ved signatur av overtakelsesprotokollen, «transporteres» pengene fra kjøper og til selger.

Er du uenig i en mangel, skal denne noteres, penger kan holdes tilbake på klientkonto, inntil partene er blitt enige.

 Men husk; det skal alltid være en viss proporsjonalitet mellom utbedring av mangel og størrelse beløp.

 Vi skal alltid være tilstede ved overtakelsen.

 

Din bolig: Da skal boligen i realiteten være din, og som et bevis overtar du skjøtet for denne.

GRATULERER.

 

Verdivurdering: Ved inngåelse av salgsoppdrag; gratis verdivurdering.

Vi kjenner markedet godt, og sammenholdt med takst, er denne en god veileder for hva markedet vil gi deg.

Ved refinansiering; kr 1875,- inkl. mva

Se skjema; «Kontakt Oss».

 

Eierskifte-
Forsikring:         
Vår samarbeidspartner i denne forbindelsen, er Norwegian Broker.

Eierskifteforsikring har i mange tilfeller vært «reddende», da det til tider er vanskelig å oppdage vesentlige skjulte feil og mangler.

Ihht. Avhendingsloven, som benyttes ved salg bl.a. ved brukte boliger, er boligselger ansvarlig i 5 år for vesentlige skjulte feil og mangler på boligen.

Hvordan kjøper du denne forsikringen ?

Denne forsikringen tegnes senest ved inngåelse av kontrakten.

Du fyller ut et Egenerklæringsskjema, hvor du som selger har opplysnings-plikt knyttet til boligen din, jfr. Avhendingsloven.

 

Prisliste:               Meglers vederlag.

 Provisjon:                 fra 1,5% - 3,0% av salgssum eks. mva.

 Minsteprovisjon (fast pris):      fra kr 25.000,- til kr 37.000,- inkl. mva.

Tilretteleggelse

 for salg:                    fra kr 3000,- til kr 6500,-.

Oppgjørsgebyr:        kr 3750,-

 Visningshonorar:      Gratis.

Meglers vederlag næringssalg.
Prisen gis etter avtale: 1; Provisjonsbasert vederlag
                                     2; Timesbasert vederlag
                                     3; Fast vederlag

 Markedsføring:

 Markedspakker: fra kr 9.000,- til kr 27.000,-

Inkludert er nettannonsering bl.a. Finn.no, lokalaviser, DM (direct mail) i post-kassen, til salgs plakater.

Ønsker du utvidet annonsering, gir vi deg ekstra god pris på det.

Alle priser er inkl. Mva.

Innformasjonsinnhenting:

Tinglysning av sikringsobligasjon: 

Eiet kr.525,-

Andelsbolig kr.430,-

Kommunale opplysninger:  F.o.m. kr 2100,- og oppover, inkl. mva.

Grunnboksutskrift:  kr 212,-.

Tilleggskostnader til forretningsfører for sameier og borettslag:

Eierskifte: kr 0,- til kr. 4300,-.

Oppl. fra forr.førere: kr 0,- til kr 3250,-.

Utlysning av forkjøpsrett: kr 0,- til kr 4300,-.

Fotografering:

Fra kr 2.500,- og utover. Generellt kr 2.500,-.

Vi tilbyr også foto med Drone.

Eierskifteforsikring:

Be om tilbud i de forskjellige kategorier.

Velge megler:      Det finnes mange dyktige meglere, men eiendomsmeglere som virkelig ofrer seg for deg, er kanskje i fåtall.

For at vårt lille selskap skal overleve, er vi avhengige av deg.

Vi skal levere kompetanse, tillit og nærheten til kunden.

Vår fordel er kanskje også at vi besitter livserfaring, hvor vi igjen kan gi deg innspill om hvordan din bolig bør presenteres i forbindelse meg salget.