Om Otto's megling

Dette foretaket ble etablert 1. april 2014. Foruten ordinær eiendomsmeglingstjeneste som kjøp/salg av eiendom, bistår selskapet også med utleie i det private, som i næringsmarkedet.

Det tar alltid tid å komme inn i markedet og kunne konkurrere med de allerede etablerte.

Vi føler nå at markedet har hørt om oss, og samtidig ser at vi er leveringsdyktige som de øvrige.

Vi mener å kunne kjenne markedet, stort nettverk, og er villige til yte maksimalt for kundene våre, for det er du som skal hjelpe oss videre.

Uavhengige av kjeder og finansinstitusjoner, setter oss i en situasjon der vi må være «sultne». Skaffe oppdrag, gjennomføre tilstrekkelig av dokumentasjonsinnhenting, holde tempo og omfattende kontakt med kunden for å levere et godt produkt.

Det er alltid viktig å skape et godt forhold til kunden, samtidig som vi også skal bli godt kjent med salgsobjektet.

Dette er svært viktige element i vår bransje. Det sies at enhver eiendom har sin uniktet, som skal danne den viktige rammen rundt eiendommen. Denne må fremheves særskilt, samtidig som det må være lov for meg som eiendomsmegler, å bli «litt glad i» eiendommen din.

Vi mener å holde å holde til i et gunstig prissegment, samtidig som kvaliteten minst skal være på høyde med de øvrige i bransjen.

Det er ikke tvil om at dette markedet har mange dyktige aktører, men vi skal kjempe for at nettopp du skal huske oss på en positiv måte.

I 2016 flyttet vi inn i nye lokaler i Røysegata 11, som i mange år «huset» smed Olsen. Der har vi laget til nye kontorer blant benkboremaskiner og annet utstyr etter smeden.

Kom gjerne innom for en titt og en hyggelig prat!

Håper at eksisterende kunder, som de nye, vil hjelpe oss videre i etableringen. Vi kan helt sikkert ikke gjøre alle helt fornøyd, men vil gjerne at du skal bli fornøyd med oss, og at vi har vært ryddige i din prosess.

Otto's megling - din eiendomsmegler i Ålesund!

 

Velkommen til oss.